Perkhidmatan


Antara perkhidmatan yang disediakan:


~ Sesi bimbingan/ kaunseling individu

~ Sesi bimbingan/ kaunseling kelompok

~ Sesi bimbingan akademik (peluang melanjutkan pelajaran/pemilihan mata pelajaran/kemahiran belajar)

~ Sesi bimbingan kerjaya (mengetahui minat kerjaya anda/ peluang kerjaya masa depan)

~ Sesi bimbingan personaliti (meningkatkan imej diri)

~ Sesi bimbingan kepemimpinan (menjadi ketua yang komited)

~ Bimbingan gaya hidup sihat

~ Khidmat konsultasi bersama ibu bapa

~ Khidmat konsultasi rakan sejawat

~ Lawatan ke rumah murid

~ Melaksanakan pelbagai kempen dari semasa ke semasa


No comments:

Post a Comment

Wikipedia

Search results